Các Quy tắc và Quy định của Futurenet

Các Quy tắc và Quy định của Futurenet

17-08-2018 286

FutureNet là một mạng xã hội dành cho tương lai được sáng lập bởi Roman Ziemian và Stephan Morgenstern. Khác với các mạng xã hội khác như facebook, FutureNet sẽ thực sự trả tiền cho bạn dựa trên những hoạt động của bạn trên mạng. Tất cả các việc viết status, like, comment, share bạn nhận được hoặc thậm chí chỉ chat với những người dùng khác cũng sẽ đem lại thu nhập cho bạn.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các Quy tắc và Quy định này xác định các quy tắc sử dụng của nền tảng Futurenet trong dịch vụ Internet Futurenet (sau đây gọi là "Nền tảng" hoặc "Cổng thông tin") và là một phần không tách rời của mỗi Thỏa thuận Đối tác được mô tả trong Các Điều khoản Sử dụng Điện tử Các Dịch vụ được đưa ra giữa:

Người điều hành Nền tảng Futurenet, dưới đây gọi là "Quản trị viên" hoặc "Nhà cung cấp Dịch vụ", và một Đối tác Độc lập và tự chủ của thỏa thuận (sau đây gọi là Đối tác, Người dùng hoặc Người dùng Đăng ký). Người dùng có thể là những người đăng ký trong Nền tảng Futurenet. Đăng ký tại Nền tảng Futurenet là miễn phí. Futurenet cung cấp dịch vụ của mình cho Người sử dụng chỉ dựa trên các điều kiện thương mại được mô tả ở đây.

1.    Futurenet là một công ty quản lý một Nền tảng Internet được thiết kế cho truyền thông, kết nối mạng lưới và kết nối xã hội, tạo các blog, đăng bài, đăng nhận xét, cũng như lưu trữ và chia sẻ các tập tin của Người dùng với người khác (Người dùng), (Hosting). Những Người sử dụng Trên nền tảng Futurenet có thể upload các tập tin độc quyền của mình, có thể được sử dụng bởi các Người dùng đã đăng ký khác thông qua kết nối Internet, bao gồm chia sẻ các tập tin với các Người dùng khác.

2.    Futurenet là một công ty bán các dịch vụ và sản phẩm trực tuyến (tài liệu quảng cáo, lưu trữ, không gian đĩa, đào tạo trực tuyến, hệ thống chiến thắng đối tác thương mại trực tuyến). Hàng loạt sản phẩm có thể được mở rộng theo thời gian.

3.    Các nội dung được đăng trong Cổng thông tin có sẵn cho những Người dùng đăng ký khác của các Đối tác của Futurenet; Tính năng đầy đủ của Cổng thông tin có sẵn cho Người dùng Premium.

II. NGƯỜI DÙNG PREMIUM / GIAO HÀNG VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

1.    Người dùng thanh toán trước và chỉ một lần cho chi phí gói bảo hiểm tại Nền tảng Futurenet, đồng thời mua hàng dịch vụ và sản phẩm được chỉ định thông qua các dịch vụ thanh toán do Futurenet cung cấp, bằng cách chuyển khoản ngân hàng, mã thanh toán và các cách khác. Việc huỷ bỏ sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có thể hủy bỏ nhưng sẽ không hoàn trả lại phí. Để đổi lấy khoản phí đã trả, Người sử dụng nhận được Điểm Phương tiện phục vụ như các đơn vị thanh toán và một số sản phẩm và dịch vụ bổ sung khác tùy thuộc vào loại tài khoản Premium. Kế hoạch Tiếp thị bao gồm mô tả chi tiết các tài khoản Premium, cũng như các loại sản phẩm và dịch vụ. Kế hoạch Tiếp thị là một phần không tách rời của Quy tắc và Quy định này.  

2.    Ngoại trừ các hành động được liệt kê trong phần I mục 1, Người dùng Premium được ủy quyền để thu hút và giành được những Người dùng khác để phân phối sản phẩm và dịch vụ Futurenet.

Để duy trì cơ cấu bán hàng và chăm sóc Người dùng mới thu hút, Người dùng giành được và tổ chức cơ cấu nhận được hoa hồng đầy đủ cho doanh thu của cấu trúc bán hàng tạo ra (Downline).                                             

Người sử dụng, ngoài việc phân phối trực tiếp hàng hoá và dịch vụ, cũng tạo ra và quản lý tổ chức phân phối của mình, tuyên bố rằng họ có kiến ​​thức cần thiết và các quy định về hoa hồng và tiền thưởng có liên quan đến các hoạt động này tồn tại miễn là Người sử dụng đạt được các tiêu chuẩn xác định mà các chi tiết được xác định bởi Kế hoạch Tiếp thị. Nếu không đạt được tiêu chuẩn trong khoảng thời gian yêu cầu, Người dùng Premium mất cơ hội để nhận khoản tiền thưởng dự kiến ​​trong giai đoạn này hoặc có quyền nhận một phần tiền thưởng từ doanh thu của cơ cấu Downline.

3.    Thực hiện mua Gói Sản phẩm nhất định, Người dùng Premium nhận được một số chức năng và được trang bị Kênh Điều khiển đầy đủ (BackOffice), cho phép hiểu rõ hơn về doanh thu, hoa hồng và lịch sử của Người dùng khác. Ngoài ra, Người dùng Premium sẽ có quyền truy cập trang web thống nhất: Trang đăng ký, Landing Page, các công cụ tiếp thị chất lượng khác và các ứng dụng khác. Nhờ vào việc mua một gói sản phẩm cụ thể, Người dùng Premium cũng sẽ nhận được thông tin chu kỳ về sản phẩm, sản phẩm mới, doanh nghiệp, cũng như các thông tin hữu ích khác trong hoạt động kinh doanh. Người dùng Premium có quyền tham gia tập huấn, thực tiễn, các hoạt động hỗ trợ và trợ giúp dịch vụ được cung cấp bởi Futurenet.

4.    Việc phân phối được thực hiện qua upload (downloading) trên tài khoản Người dùng (Kênh Điều khiển trực tuyến) thuộc Đối tác phân phối và đóng lại sau khi hoàn thành quá trình upload lên máy chủ. Giao hàng tận nơi được thực hiện nếu đáp ứng các yêu cầu thanh toán theo điều kiện cho một hình thức thanh toán cụ thể.

5.    Tất cả chi phí mua sắm, trừ khi được thỏa thuận khác, là các chi phí của Đối tác Phân phối. Nó áp dụng cho các sản phẩm vật lý và quảng cáo được cung cấp trên các thị trường khác nhau.

6.    Đối với các hoạt động nêu trên, nó không bắt buộc phải giành được những Người dùng khác.

III. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG / ĐĂNG KÝ

1.    Sự thỏa thuận có thể được kết thúc bởi những cá nhân ở độ tuổi (tuổi trưởng thành được xác định bởi luật pháp của đất nước người sử dụng), pháp nhân, công ty hợp danh và các đơn vị kinh doanh khác.

2.    Đăng ký được thực hiện chỉ trực tuyến trên cơ sở cung cấp các thông tin cần thiết.

3.    Người dùng có nghĩa vụ điền đầy đủ và chính xác các trường bắt buộc và xác nhận đường link kích hoạt do Quản trị viên gửi. Sau khi hoàn thành hoạt động này, Người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang web của Nền tảng Futurenet, nơi họ cung cấp các thông tin cần thiết còn lại. Trong trường hợp không xác nhận liên kết đăng ký gửi trong khoảng thời gian 30 ngày, sẽ bị ngừng hoạt động bởi Nhà cung cấp Dịch vụ. Trong quá trình đăng ký, Người sử dụng chấp nhận, bằng cách đánh dấu các ô đầy đủ, các Quy tắc và Quy định này (Các điều kiện chung, Chính sách Bảo mật) được thừa nhận và áp dụng cho mối quan hệ phát sinh từ thỏa thuận. Những thay đổi trong dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu của công ty Người dùng có thể được thực hiện độc lập bởi Người sử dụng trong Kênh Quản trị (Profile, BackOffice). Futurenet có quyền yêu cầu thêm thông tin từ Người sử dụng.

4.    Sau khi đăng ký thành công, Người sử dụng có thể tùy chỉnh tài khoản bằng cách tải lên một hình ảnh hoặc avatar. Các hoạt động nêu trên không thể mâu thuẫn với Quy tắc và Quy định, luật áp dụng và các thông lệ tốt. Việc vi phạm các quy định của Quy tắc và Quy định, luật áp dụng hoặc các chuẩn mực xã hội, Người quản lý Nền tảng Futurenet có toàn quyền xóa bỏ hình ảnh hoặc avatar được tải lên. Sau khi hoàn thành các hoạt động nêu trên, Người dùng được cấp quyền truy cập vào toàn bộ chức năng của Nền tảng Futurenet.

5.  Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký và tạo tài khoản trong Nền tảng Futurenet, Người dùng nói rằng mình:

- đã đọc và chấp nhận nội dung của các Quy tắc và Quy định và Chính sách Bảo mật này không có ngoại lệ;

- đồng ý cho Nhà quản trị tạo ra dữ liệu của mình cho công chúng như là một phần của việc tạo và lưu trữ tài khoản trên Nền tảng Futurenet, cũng như đăng các dữ liệu này (bao gồm cả hình ảnh của họ) công khai vào tài khoản Nền tảng Futurenet và chấp nhận thực tế là việc truy cập vào dữ liệu cá nhân, hình hiển thị trong các bức hình, hình đại diện, và các thông tin khác được công khai như là một phần của việc có một tài khoản và không giới hạn nhóm Người dùng Đăng ký, ngoại trừ các dữ liệu bảo mật bí mật (mật khẩu và các dữ liệu khác được dành riêng bởi Người sử dụng trong Kênh Quản trị);

- đồng ý với việc bị xử lý bởi Người quản lý Nền tảng Futurenet, bây giờ và trong tương lai, của tất cả dữ liệu cá nhân được lưu trong quá trình đăng ký nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ có sẵn trên Nền tảng Futurenet bởi Người quản lý Nền tảng Futurenet. Anh ấy hoặc cô ấy đồng ý truyền dữ liệu được lưu giữ bởi Người quản lý Nền tảng Futurenet trong quá trình đăng ký cho các đối tác thương mại để sử dụng trong các hoạt động tiếp thị và quảng cáo. Quản trị viên Nền tảng Futurenet đảm bảo rằng những thực thể này sẽ xử lý dữ liệu phù hợp với luật hiện hành và cũng như Người dùng Đăng ký sẽ có quyền truy cập để xem xét, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của họ.

6.  Futurenet có quyền từ chối đơn đăng ký của một Người dùng theo ý riêng của họ và không có lý do.

IV. QUẢNG CÁO

1.    Với mục đích quảng cáo, người dùng được cung cấp các liên kết Internet trực tiếp tới một hoặc nhiều trang chủ được cá nhân hoá hoặc một trong các trang phụ tiếp theo - Các trang Landing. Điều này đảm bảo rằng một ứng dụng trên trang web có thể được tự động gán cho Người sử dụng như là bên đề xuất hoặc quảng cáo. Để thông báo cho các bên thứ ba (những người quan tâm) về các dịch vụ và khả năng thương mại của Futurenet, công ty sẽ chia sẻ một bản trình bày thương mại với Người sử dụng.

2.    Tất cả các công cụ quảng cáo miễn phí và được chia sẻ bởi Futurenet có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

V. CÁC KHOẢN TIỀN THƯỞNG, HOA HỒNG VÀ PHÍ 

1.  Số tiền hoa hồng cho Người dùng Đăng ký và Người dùng Premium được dựa trên kế hoạch tiếp thị phù hợp. Các yêu cầu của Hoa hồng sẽ liên quan đến doanh thu thực tế. Một tầm quan trọng quyết định là thời gian thanh toán trong Futurenet Cancelling, thu hồi hoặc chấm dứt hợp đồng được tính vào lần thanh toán tiếp theo và được khấu trừ tương ứng.

2.  Tiền thưởng cho người dùng Premium được giải quyết ngay lập tức, trong thời gian thực, ngoại trừ Tiền thưởng Xã hội (định kỳ hàng tuần) và Webinar Speaker Bonus (định kỳ hàng tháng). Đối với mỗi lần thanh toán hoa hồng, một khoản phí với số tiền là 4$ sẽ được khấu trừ từ Người sử dụng.

Tiền thưởng trên mạng xã hội dựa trên thanh toán cho quảng cáo được trả cho Người dùng trong các chu kỳ một ngày. Tiền thưởng được tính toán dựa trên các thuật toán tính toán hoạt động của Người dùng trên Nền tảng Futurenet.

3.    Giải quyết Thỏa Thuận Hoa hồng được cung cấp cho Người dùng và được lưu trữ theo thời gian trong Kênh Quản trị (BackOffice) được bảo vệ bằng mật khẩu. Bất kỳ khiếu nại phát sinh hoặc sự phản đối nào sẽ được gửi lại ngay trong vòng 2 tuần sau khi việc giải quyết đã được thực hiện chậm nhất, bằng văn bản đến địa chỉ e-mail sau đây:customersupport@futurenet.club. Nếu không thì thỏa thuận sẽ được chấp nhận. Trong trường hợp có hơn 2 khiếu nại không có lý do, Futurenet được phép tính lệ phí thích hợp để xem xét các khiếu nại tiếp theo.

4.    Hoa hồng thông qua NSTP của Neteller, các dịch vụ EgoPay PerfectMoney hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản ngân hàng được chỉ định bởi một Đối tác Phân phối. (Futurenet cho phép có thể giới thiệu thêm các lựa chọn thanh toán hoa hồng thương mại trong tương lai). Nếu tài khoản ngân hàng không được chỉ định hoặc tài khoản ngân hàng chỉ định không còn hiệu lực, các khoản thanh toán sẽ được hoàn lại, Người sử dụng phải chịu mọi chi phí liên quan. Phí chuyển khoản phát sinh trong trường hợp chuyển khoản sang các nước EU (các quốc gia không thuộc SEPA) sẽ do Đối tác Phân phối trả và được thanh toán cùng với các yêu cầu nhận hoa hồng.

5.    Các công việc và cam kết về các khiếu nại của Người sử dụng phát sinh từ Hợp đồng này bị loại trừ. Không được gây trở ngại cho thỏa thuận với các quyền của bên thứ ba.

6.    Yêu cầu nhận Hoa hồng đối với số tiền dưới số tiền thanh toán tối thiểu 100$ sẽ không được thanh toán. Trong trường hợp không đạt được số tiền thanh toán tối thiểu, các khoản hoa hồng sẽ được giữ bởi tài khoản giao dịch do Futurenet quản lý cho Người dùng và sẽ được trả cho Người dùng sau khi đã đạt được số tiền tối thiểu. Người dùng có quyền tạo các mã code đăng ký trong Bảng điều khiển Quản trị và bán chúng cho các người dùng khác.

VI. CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

1.    Mỗi Người dùng đã đăng ký đồng ý sử dụng Nền tảng Futurenet vì mục đích của nó, phù hợp với các quy định của pháp luật, các quy tắc xã hội và đạo đức, cũng như các quy định của điều khoản này.

2.    Người dùng có nghĩa vụ bảo vệ mật khẩu cá nhân của mình và đăng nhập từ bên thứ ba truy cập. Nếu dữ liệu của Người dùng, bao gồm địa chỉ, thông tin ngân hàng và thông tin liên lạc, thay đổi, Người dùng có thể cập nhật bất kỳ lúc nào trong Bảng điều khiển Quản trị của mình (Profile, BackOffice).

3.    Người dùng không được xâm phạm quyền của bên thứ ba, ép buộc bên thứ ba hoặc vi phạm luật áp dụng trong suốt thời gian làm thành viên của mình trong Futurenet. Cụ thể, cũng không được phân phối quảng cáo không mong muốn qua e-mail, fax hoặc tin nhắn văn bản (Spam). Nghiêm cấm việc lạm dụng hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như sử dụng quảng cáo bất hợp pháp sẽ bị cấm. Không được cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về sản phẩm và hệ thống phân phối Người dùng Futurenet bị cấm quảng cáo các nguồn thu nhập hoặc tiết lộ thông tin về hoa hồng của mình liên quan đến bên thứ ba, đặc biệt liên quan đến các hoạt động quảng cáo đã được thực hiện .

4.    Người dùng hoạt động như một thương nhân duy nhất. Người đó không phải là nhân viên hoặc đại diện thương mại, nhưng là Đối tác Phân phối, người không có nguyên tắc chỉ đạo về doanh thu hoặc nghĩa vụ giao hàng.

Hơn nữa, Người dùng không phải chịu bất kỳ hướng dẫn nào về loại hình, nơi làm việc, khối lượng công việc hoặc phạm vi hoạt động kinh doanh của mình khi là doanh nhân. Là một thương nhân duy nhất, Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về tên của mình để tuân thủ các quy định hiện hành áp dụng, bao gồm các quy định về thuế và các yêu cầu về xã hội và pháp luật, cũng như để có được sự ủy quyền để điều hành doanh nghiệp, nếu cần.

5.    Nghĩa vụ bảo mật: Người sử dụng có nghĩa vụ giữ bí mật tuyệt đối các thông tin công ty của Futurenet và các công ty liên quan khác trong nhóm, cũng như thông tin về cấu trúc của chúng. Thông tin về công ty cũng bao gồm, ngoài các cấu trúc Downline, tên và địa chỉ của các đối tác phân phối và khách hàng của Futurenet. Nghĩa vụ này cũng sẽ được áp dụng sau khi chấm dứt thỏa thuận này.

6.    Tất cả các tài liệu cho thuyết trình, quảng cáo, đào tạo, và các tài liệu phim, vv của Futurenet được bảo vệ bởi bản quyền. Tuy nhiên, chúng có thể được sao chép, phân phối, cung cấp tới công chúng hoặc chuẩn bị sau khi thêm thông tin "Đối tác Độc lập, Người dùng hoặc Người dùng Premium của Nền tảng Futurenet".

7.     Sử dụng nhãn hiệu của Futurenet (logo), tên thương hiệu, tên tác phẩm và nhãn hiệu thương mại được phép sau khi thêm thông tin "Đối tác độc lập, Người dùng hoặc Người dùng Premium của Nền tảng Futurenet". Điều này cũng áp dụng cho việc đăng ký các tên miền Internet, bao gồm tên của Futurenet hoặc các thương hiệu, tên tác phẩm và tên thương mại trong tất cả các dạng viết.

Trong các trường hợp cá nhân, Futurenet có thể yêu cầu các tên miền Internet bao gồm tên của Futurenet, tên thương hiệu, tên tác phẩm và tên thương mại đã bị xóa và / hoặc chuyển sang Futurenet hoặc sửa đổi. Chi phí cho việc mua lại miền của Futurenet sẽ do Futurenet phát sinh.

8.    Người dùng không được tạo ấn tượng trong quan hệ thương mại hoặc trong mối liên hệ với những Người dùng khác, rằng họ đã được ủy quyền để hành động hoặc hành động thay mặt cho Futurenet. Hơn nữa, Người sử dụng có nghĩa vụ tự giới thiệu mình với tư cách là Đối tác Độc lập (Người dùng) của Nền tảng Futurenet. Người dùng sử dụng các bản trình bày của riêng mình có biểu tượng của Futurenet được yêu cầu dán nhãn tài liệu của mình bằng: "Đối tác Độc lập, Người dùng hoặc Người dùng Premium của Nền tảng Futurenet".

Trang web, tiêu đề thư giấy, danh thiếp, nhãn trên xe, các quảng cáo và tài liệu quảng cáo... được gắn nhãn: "Đối tác Độc lập, Người dùng hoặc Người dùng Premium của Nền tảng Futurenet". Không được cho Người dùng nộp đơn xin tiền hoặc vay tiền, chi phí, trách nhiệm pháp lý, tạo tài khoản ngân hàng, ký kết các thoả thuận khác, hoặc nộp tờ khai ràng buộc tờ khai thay mặt cho Futurenet.

9.    Người dùng không được phép đưa ra các ý kiến ​​tiêu cực, hạ nhục hoặc bất hợp pháp đối với các công ty cạnh tranh hoặc Futurenet trong quan hệ kinh doanh, cũng như để thể hiện ý kiến ​​tiêu cực, suy nhược hoặc bất hợp pháp về nhãn hiệu hoặc dịch vụ của các công ty cạnh tranh hoặc Futurenet, và cũng dùng cách tiêu cực, hạ nhục hoặc bất hợp pháp để giành được Người dùng của các công ty cạnh tranh hoặc các doanh nhân khác.

10.     Người dùng không được phép trả lời các câu hỏi báo chí liên quan đến Futurenet, sản phẩm, kế hoạch tiếp thị hoặc các dịch vụ còn lại. Người dùng có nghĩa vụ phải chuyển tiếp ngay tất cả các yêu cầu báo chí tới Futurenet.

11.     Người dùng bị cấm bán hàng với mức giá thấp hơn giá khuyến nghị, bán lại cá nhân hoặc thông qua bên thứ ba.

12.     Mỗi Người dùng, khi đăng bất kỳ nội dung nào, đồng ý đặt tên cho tất cả các tập tin được lưu trữ và mô tả chúng theo nội dung thực tế của chúng.

13.     Mỗi Người dùng có nghĩa vụ sử dụng Nền tảng Futurenet mà không vi phạm danh tiếng và lợi ích của Futurenet, đặc biệt là theo cách vi phạm quyền của Người dùng khác.

VII. BẢO VỆ CỦA NGƯỜI DÙNG / THIẾU BẢO VỆ LÃNH THỔ

1.    Người dùng Premium đã thành công giới thiệu một Người dùng Premium mới trên Nền tảng Futurenet giành được Người dùng Premium cho cấu trúc phân phối của họ.

2.    Futurenet được ủy quyền để xóa tên, địa chỉ và bất kỳ dữ liệu nào khác của Người dùng từ hệ thống, nếu email hoặc thư được trả lại với ghi chú "người nhận không rõ", "người nhận đã chết", "không nhận / chấp nhận" "Không biết" hoặc tương tự, và nếu Người dùng Premium (Người bảo trợ) giới thiệu và tiến cử Người dùng mới không sửa lỗi dữ liệu trong một khoảng thời gian cụ thể.

3.    Người dùng không có quyền yêu cầu bồi thường phát sinh từ việc bảo vệ lãnh thổ.

VIII. SỬ DỤNG NỀN TẢNG - HOSTING

1.    Là một phần của Dịch vụ, Nhà cung cấp Dịch vụ đưa ra một dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào Nền tảng Futurenet cho mục đích lưu trữ dữ liệu bởi Người dùng. Nền tảng cũng được dành cho Người dùng đăng bài trong các thư mục trong các tập tin trên tài khoản của họ, những Người dùng khác có thể sử dụng.

2.    Tải lên một tập tin trên Tài khoản của Người dùng, Người sử dụng Nền tảng Futurenet phải chịu trách nhiệm hoàn toàn theo luật và các Quy tắc và Quy định này đối với các vấn đề liên quan đến khả năng phân phối và lưu trữ tập tin này hoặc vi phạm bản quyền.

3.    Mỗi tài khoản đăng ký trên Nền tảng Futurenet sẽ được sử dụng một cách tích cực, ít nhất mỗi tháng một lần với một lần đăng nhập của Người sử dụng. Nếu trong thời gian 6 tháng (180 ngày) mà Người dùng không đăng nhập, Nhà cung cấp Dịch vụ có quyền xóa tài khoản.

4.    Người dùng có thể viết các bài viết trên Nền tảng Futurenet hoặc trên tài khoản của Người dùng đăng ký khác, và post bài, các comment, like, ảnh, tập tin, và các tài liệu khác bằng tên và mô tả nội dung của họ.

5.    Quản trị viên không can thiệp vào nội dung nhận xét và tài liệu được lưu trữ trên tài khoản Người dùng, trừ khi nội dung của họ được Người dùng khác báo cáo là nội dung vi phạm các Quy định của Quy tắc này.

6.    Người dùng có thể rút khỏi sử dụng Nền tảng Futurenet bất kỳ lúc nào. Người dùng có quyền yêu cầu xóa tất cả dữ liệu của mình bằng cách gửi yêu cầu từ tài khoản của mình tới địa chỉ e-mail của Quản trị viên yêu cầu xóa dữ liệu của họ khỏi Nền tảng Futurnet.                                                      

IX. SỬ DỤNG NỀN TẢNG FUTURENET

1.    Nền tảng Futurenet cho phép Người dùng lưu trữ các tập tin và nội dung là tài sản của họ và chia sẻ chúng với Người dùng khác. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguồn gốc của các tập tin và nội dung mà họ lưu trữ và chia sẻ.

2.    Tải xuống bất kỳ tập tin hoặc bất kỳ nội dung nào thuộc về Người dùng khác, được đặt trong các thư mục công cộng và chia sẻ bởi các chức năng của Người dùng như là một thỏa thuận được ký kết giữa Người dùng sở hữu nội dung và Người dùng tải xuống tệp với ý định sử dụng tập tin này hoặc nội dung khác. Người Quản lý Nền tảng Futurenet không phải là một bên của thỏa thuận này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề phát sinh từ việc ký kết thỏa thuận này, việc thực hiện hoặc thiếu sự thực hiện đối với các người đó hoặc bên thứ ba.

3.    Người dùng có thể sử dụng nội dung hoặc tập tin của Người dùng khác thông qua việc tải xuống và lưu nội dung trên phương tiện dữ liệu của mình, hoặc sử dụng nó cho mục đích sử dụng của mình. Đã tải xuống tập tin và chỉ hiển thị đối với Người dùng đã tải xuống tập tin đó.

4.    Bất kỳ nỗ lực để tránh hệ thống chia sẻ tập tin không được ủy quyền bởi Người dùng, hoặc để tải lại các tập tin có trong hệ thống này có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý cho sự vi phạm này, và cũng trong tội phạm hình sự hoặc trách nhiệm dân sự đối với việc phân phối bất hợp pháp các tập tin.

X. SẮP XẾP CÁC TÀI LIỆU, TẬP TIN, THƯ MỤC, BÌNH LUẬN

1.  Đăng một bình luận hoặc bất kỳ tài liệu, nội dung, tập tin trong khuôn khổ cho phép của Nền tảng Futurenet, Người dùng tuyên bố rằng họ không có lỗi pháp lý và yêu cầu của bên thứ ba. Người dùng nói rằng họ có tất cả các quyền cho phép tải lên các nội dung, bao gồm bản quyền sở hữu độc quyền, bao gồm quyền xuất bản và phân phối các tài liệu trực tuyến, cũng như rằng họ có quyền sử dụng hình ảnh của bên thứ ba, và rằng các quyền này không giới hạn bằng bất cứ cách nào có lợi cho người thứ ba khác.

2.  Người dùng đăng ký phải chịu trách nhiệm toàn bộ và không giới hạn đối với tất cả các nội dung, bài đăng, nhận xét và tất cả các tài liệu khác, các tập tin được lưu trữ trên Nền tảng Futurenet, hình ảnh và hình đại diện mà Người dùng đã tải lên Nền tảng Futurenet.

3.  Người dùng đăng ký phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và không giới hạn về việc cấu hình hồ sơ / tài khoản của mình theo cách cho phép Người dùng đăng ký khác thêm bài đăng, nhận xét, tập tin, hình ảnh và nội dung khác trong hồ sơ của mình. Nếu theo Người dùng đã đăng ký các văn bản, bài đăng, nhận xét hoặc nội dung khác vi phạm pháp luật, các Điều khoản của Hợp đồng này, các ý kiến ​​phân biệt chủng tộc, vi phạm quyền cá nhân, bản quyền hoặc các thông lệ tốt, Người dùng có thể thông báo cho Quản trị viên bằng cách nhấp vào nút Settings và chọn Báo cáo Như là thư rác / lạm dụng.

XI. SỰ TRẬT TỰ VÀ NGĂN CẤM

1.    Các Quy tắc và Quy định Nền tảng Futurenet cấm Người dùng Đăng ký: Xuất bản, lưu trữ và phân phối thông qua tài khoản của họ trên Nền tảng Futurenet, tập tin, thư mục hoặc các nội dung khác mà Người dùng không giữ bản quyền mà người đó không được phép xuất bản hoặc phân phối trên Internet. Không được xuất bản trong trạng thái, bài đăng hoặc bằng cách nào khác trên Nền tảng Futurenet nội dung của "Các Nội quy và Quy định" riêng, "các thoả thuận" hoặc thông tin về tuyên bố từ chối trách nhiệm về trách nhiệm riêng của mình hoặc của Người sử dụng khác dưới bất kỳ hình thức nào. 

2.    Các Quy tắc và Nguyên tắc Nền tảng Futurenet cấm Người dùng đăng ký để lưu trữ, xuất bản, phân phối tập tin, bài đăng, tài liệu, các bản ghi âm thanh và video, các trang, bài kiểm tra, đồ họa, v.v... bao gồm nội dung bất hợp pháp, tài liệu khiêu dâm liên quan đến trẻ em và động vật, nội dung trình bày bạo lực. Không được lưu trữ, xuất bản và phân phối các tập tin, văn bản, nội dung và các tài liệu khác vi phạm bản quyền máy vi tính và vi phạm bản quyền âm nhạc, chia sẻ thông tin về các kỹ thuật phá vỡ bảo vệ dữ liệu, các trojan, virus, bug và tất cả các ấn phẩm khác tương tự trong nội dung và chức năng của chúng.

3.    Các Quy tắc và Quy định của Nền tảng Futurenet cấm Người dùng lưu trữ, xuất bản, phân phối các tập tin, bài đăng, tài liệu, bản ghi âm và video, các trang, văn bản, đồ hoạ... giúp đẩy mạnh chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa phát xít, các ý thức hệ hình sự xúc phạm lòng hận thù dựa trên chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

Các Quy tắc và Quy định của Nền tảng Futurenet cấm người dùng lưu trữ, xuất bản, phân phối các tập tin, bài đăng, tài liệu, bản ghi âm thanh và video, các trang, văn bản, đồ hoạ... vi phạm các tiêu chuẩn xã hội và đạo đức xã hội được chấp nhận chung, cũng như bao gồm nội dung tác động.

4.    Các Quy tắc và Quy định Nền tảng Futurenet cấm Người dùng tạo tài khoản và tải lên tập tin với tên bao gồm các từ thường được công nhận là tục tĩu, xúc phạm và vi phạm các nguyên tắc và đạo đức xã hội được chấp nhận rộng rãi. Lệnh cấm này cũng áp dụng cho các mô tả tài khoản, tiểu sử, thư mục, bài đăng, biệt hiệu, tập tin, nhận xét và đặc biệt đối với những người vi phạm các quy định của pháp luật.

5.    Các Quy tắc và Quy định Nền tảng Futurenet cấm người dùng thực hiện hành động "hacker" nhằm mục đích khiến Người dùng đã đăng ký bị thiệt hại về tài sản và mất mát tài sản cá nhân bằng cách đọc mật khẩu của các Người dùng khác và đặc biệt là đặt lên Nền tảng các tập tin và nội dung chứa bất kỳ thông tin cá nhân của người khác.

6.    Các Quy tắc và Quy định Nền tảng Futurenet cấm người dùng tải lên các mã, tập tin thực thi, cript, virus và các tập tin khác có thể khiến Nền tảng Futurenet bị tổn thất vật chất và đặc biệt là những lỗi có thể ảnh hưởng đến chức năng của máy chủ, các liên kết hoặc trang web (tài khoản) được chỉ định cho Người dùng đã đăng ký.

7.    Các Quy tắc và Quy định Nền tảng Futurenet cấm Người dùng tải xuống các tệp từ Nền tảng Futurenet theo cách vi phạm hướng dẫn và vượt xa thủ tục bình thường trong hoạt động của Nền tảng Futurenet.

8.    Không được cố tình làm quá tải máy chủ hỗ trợ Nền tảng Futurenet thông qua việc tạo ra lưu lượng truy cập nhân tạo trên Nền tảng. Ngoài ra, các hoạt động khác ngoài việc sử dụng Nền tảng Futurenet thông thường đều bị cấm. Đừng cố đặt vị trí một cách giả tạo sự nổi tiếng của các bài đăng, tập tin, tài khoản, nội dung trong tất cả các loại phổ biến hoặc bảng xếp hạng hoạt động do Nền tảng Futurenet điều khiển.

9.    Các Quy tắc và Quy định Nền tảng Futurenet cấm Người dùng chia sẻ tài khoản với Người dùng Nền tảng Futurenet khác để thanh toán chuyển khoản bản quyền cho tài khoản trên Nền tảng Futurenet cũng như bất kỳ hình thức phát hành thanh toán nào khác của toàn bộ tài khoản hoặc các bộ phận của nó.

10.     Các Quy tắc và Quy định Nền tảng Futurenet cấm Người dùng vi phạm các Quy tắc và Quy định này, đồng thời tạo thuận lợi, thúc đẩy hoặc khuyến khích vi phạm và tránh các quy định của Hợp đồng này, và đặc biệt là cố ý hưởng lợi từ các hành động đó.

11.     Các hành động vi phạm các quy định của pháp luật, các Quy tắc và Quy định này và Chính sách Bảo mật: 
- Thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp. 
- Xử lý thu thập thông tin cá nhân không đúng với quy định của pháp luật về dữ liệu cá nhân. 
- Chia sẻ dữ liệu với cá nhận không được phép, trái với các quy định về các quy tắc về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân.

XII. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1.    Người dùng đã đăng ký chịu trách nhiệm về việc tôn trọng bản quyền và các quyền khác liên quan đến xuất bản, lưu trữ, phân phối và các hình thức sử dụng khác của các tập tin của họ được lưu trữ bởi Người dùng trên Nền tảng Futurenet.

2.    Vào thời điểm khiếu nại của bên thứ ba phát sinh liên quan đến Quản trị viên Nền tảng Futurenet vì vi phạm bất kỳ quyền nào của họ theo các tài liệu lưu trữ, xuất bản, công khai bởi Người dùng theo bất kỳ chức năng Cổng thông tin Futurenet có sẵn, Người dùng đồng ý tham gia thay cho Người quản lý Nền tảng Futurenet và sẽ chịu toàn bộ chi phí của bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý, phí luật sư và lệ phí nào được trao hoặc thỏa thuận bằng cách giải quyết khiếu nại.

3.    Trong trường hợp truy cập trái phép hoặc cố gắng truy cập trái phép, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ được quyền tính một khoản phạt thoả mãn những thiệt hại phát sinh và quyết định trục xuất ngay Người dùng khỏi Nền tảng Futurenet.

4.    Các vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này có thể, theo quyết định của Nhà cung cấp Dịch vụ, dẫn đến một cảnh báo, toàn bộ sự tắc nghẽn của tài khoản, giới hạn khả năng sử dụng của một số dịch vụ, xóa tất cả các tập tin hoặc tập tin vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này, xóa tài khoản và hồ sơ người dùng, bao gồm tất cả các tập tin thu thập được trên đó. Nếu Người dùng đã thực hiện các hành động không bị cấm theo các điều khoản của Hợp đồng này, nhưng sẽ được coi là có hại hoặc không mong muốn, theo đánh giá của Nhà cung cấp Dịch vụ, Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thông báo cho Người dùng qua e-mail, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức những hành động như vậy.

Không có phản hồi và không đáp ứng ngay các yêu cầu của Nhà cung cấp Dịch vụ là vi phạm các điều khoản dưới đây bởi Người dùng.

XIII. KHUYẾN CÁO

Trong phạm vi luật pháp cho phép, trách nhiệm của Nhà cung cấp Dịch Vụ đối với những điều sau đây sẽ bị loại trừ:

1.    Bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi cách Người dùng sử dụng Nền tảng Futurenet, trong đó những hành động như vậy của Người dùng không nằm trong phạm vi sử dụng Dịch vụ theo mục đích của nó.

2.    Bất kỳ bước nào liên quan đến Người dùng đăng ký có liên quan đến việc vi phạm bất kỳ luật nào, đặc biệt là vi phạm bản quyền hoặc các Quy tắc và Quy định này; trong trường hợp các hoạt động đó, Nhà cung cấp Dịch vụ có quyền thực hiện hành động mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc chặn truy cập vào tài khoản của Người dùng khác, xóa từng cá nhân hoặc tất cả các tập tin, hoàn toàn ngăn chặn hồ sơ (tài khoản), hạn chế việc sử dụng một Dịch vụ và chức năng của Nền tảng Futurenet hoặc xóa tài khoản và tất cả các tập tin được lưu trữ trên đó.

3.    Bất kỳ thiệt hại mà Người dùng phải chịu do việc chia sẻ không phù hợp các tài liệu, bài đăng, nội dung và tập tin đã xuất bản.

4.    Futurenet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do mất dữ liệu trên các máy chủ của Nền tảng Futurenet, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh từ sự sơ suất cẩu thả hoặc lỗi cố ý của Futurenet, do các nhân viên hoặc đại lý của Futurenet.

5.    Bất kỳ kết quả nào của việc mua lại mật khẩu truy cập vào hồ sơ (tài khoản) Người dùng của Bên Thứ ba, nếu tình huống này là do lỗi của Người dùng (như là kết quả của việc tiết lộ mật khẩu cho các bên thứ ba).

6.    Việc phát hành mật khẩu và dữ liệu cho người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7.  Xóa ngay lập tức một hoặc nhiều tập tin được chia sẻ bởi Người dùng, cũng như toàn bộ tài khoản, mà không cần báo trước, trong trường hợp vi phạm các điều khoản của Quy tắc và Quy định này, sau đó Người dùng sẽ nhận được sự biện minh bằng email.

- Loại bỏ một số hoặc tất cả các tập tin chứa trong Dịch vụ trong trường hợp khẩn cấp.

- Dừng toàn bộ các dịch vụ cung cấp miễn phí, sau khi thông báo cho Người dùng trên Website.

8.  Bất kỳ thiệt hại gây ra do hậu quả của bất khả kháng.

9.  Tạm ngừng mà không báo trước.

XIV. ĐIỀU KIỆN VÀ SỰ CHẤM DỨT VÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ CHẤM DỨT / CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI DÙNG

1.    Thỏa thuận được ký kết trong một khoảng thời gian không xác định. Người sử dụng có thể chấm dứt hợp đồng theo cách thông thường vào bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng sẵn có "Sign Out the Account".

2.    Thỏa thuận được kết thúc với cái chết của Người sử dụng chậm nhất. Thỏa thuận có thể được kế thừa theo các điều kiện tiên quyết theo luật định. Người thừa kế phải ký một thỏa thuận mới trong vòng 06 (sáu) tháng, qua đó người thừa kế giả định quyền và nghĩa vụ của người đã qua đời. Tử vong phải được xác nhận bằng giấy chứng tử. Nếu có ý muốn kế thừa Thỏa thuận thành viên, cần phải nộp bản sao có công chứng.

Nếu không có người thừa kế được báo cáo, sau một khoảng thời gian 06 tháng, tất cả các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng được chuyển sang Futurenet.

Trừ một trường hợp ngoại lệ, thời hạn 06 tháng sẽ được kéo dài trong một khoảng thời gian thích hợp nếu trong một trường hợp thời gian ngắn cho người thừa kế không tương xứng.

3.  Futurenet có quyền chấm dứt hợp đồng vì một lý do quan trọng theo cách đặc biệt. Một lý do quan trọng cho thỏa thuận này là vi phạm một cách thô bạo các điều khoản của Hợp đồng này. Quyền chấm dứt không thường xuyên không vi phạm các tuyên bố khác. Việc chấm dứt bất thường phải được thông báo bằng văn bản trong vòng 01 (một) tháng sau khi phát hiện có một lý do chấm dứt phi pháp.

4.  Trong trường hợp Futurenet chấm dứt hợp đồng, Người dùng không có quyền đòi bồi thường cho việc mua gói dịch vụ và sản phẩm, trừ khi Người dùng chấm dứt hợp đồng với lý do quan trọng.

5.  Cùng với việc chấm dứt hợp đồng, Người dùng sẽ không được nhận hoa hồng và sẽ không có yêu cầu bồi thường cho đại diện bán hàng vì Người dùng không phải là đại diện bán hàng trong phạm vi của Bộ luật Thương mại.

XV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ mối quan hệ được hình thành với Hợp đồng này sẽ hết hiệu lực cho cả hai Bên trong thỏa thuận trong vòng 06 tháng. Giai đoạn giới hạn bắt đầu với thời hạn của yêu cầu bồi thường hoặc thời gian nhận biết mất mát hoặc thiệt hại.

XVI. CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY / CẤU TRÚC ĐỐI TÁC / CỔ PHIẾU

1.    Futurenet có quyền chuyển giao toàn bộ hoặc một phần cho công ty [doanh nghiệp] nếu người kế thừa hợp pháp tuân theo các quy định pháp luật cũng như các thỏa thuận ràng buộc.

2.    Người dùng Premium có quyền chuyển giao cấu trúc phân phối. Việc chuyển đổi cấu trúc phân phối chỉ có thể được thực hiện đối với những người ở thời điểm chuyển nhượng không phải là Người dùng Premium của Futurenet Người dùng không được phép chuyển nhượng hoặc mua các cấu trúc phân phối.

XVII. KẾ HOẠCH TIẾP THỊ

1.    Kế hoạch Tiếp thị, bao gồm các chỉ thị và hướng dẫn trong đó, là một phần không tách rời của Thỏa thuận. Người dùng có nghĩa vụ liên tục tuân thủ các nguyên tắc này trong phiên bản hiện đang áp dụng.

2.    Khi đăng ký trực tuyến, Người dùng đảm bảo rằng họ đã đọc và hiểu kế hoạch tiếp thị và chấp nhận nó như một phần của thỏa thuận.

XVIII. CÁC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Futurenet sẽ cung cấp phiếu mua hàng đặc biệt trong khoảng thời gian nhất định. Những ưu đãi đặc biệt như vậy được lên kế hoạch để thúc đẩy và khuyến khích người dùng thực sự và chăm chỉ làm việc chặt chẽ với nhau. Futurenet bảo lưu quyền nhận giải thưởng thấp hơn, giải thưởng bằng tiền mặt hoặc, nếu cần thiết, để quyết định loại trừ một Người dùng khỏi chương trình khuyến mãi đặc biệt.

XIX. SỬA ĐỔI QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH

Futurenet có quyền thay đổi các Quy tắc chung và Quy định chung mà không có sự minh chứng. Futurenet sẽ thông báo cho Người dùng về những thay đổi trong Bảng Điều khiển (Profile, Back Office của Người dùng) một cách kịp thời ít nhất trước 01 (một) tháng. Người sử dụng có quyền phản đối thay đổi. Nếu không có sự phản đối nào đối với các điều khoản sửa đổi trong vòng 01 tháng sau khi công bố, những điều khoản này sẽ trở thành một phần của thỏa thuận. Trong trường hợp phản đối và bất đồng với Futurenet, công ty có quyền chấm dứt hợp đồng tại thời điểm các Quy tắc và Quy định sửa đổi hoặc bổ sung có hiệu lực.

XX. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1.    Không có căn cứ pháp lý hoặc không đầy đủ của bất kỳ điều khoản nào trong Điều kiện chung không có nghĩa là toàn bộ thoả thuận là vô hiệu. Mệnh đề không có cơ sở pháp lý nên được thay thế bằng một căn cứ có cơ sở pháp lý và ý nghĩa của nó về nội dung của nó phù hợp nhất với điều khoản sửa đổi. Điều này cũng áp dụng cho những khoảng trống cần phải có quy định áp dụng.

2.    Vui lòng gửi bất kỳ thông tin nào về vi phạm của Người dùng các Quy tắc và Quy định này tới địa chỉ e-mail sau:customersupport@futurenet.club

Các báo cáo về vi phạm cũng có thể được gửi bằng cách sử dụng các hình thức liên lạc phù hợp trên nền tảng Futurenet. 

Các Quy tắc và Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2014

 

FutureNetVui lòng đăng nhập để bình luận.