Sản phẩm bảo vệ - Thịnh an Tiết kiệm Bảo toàn

Sản phẩm bảo vệ - Thịnh an Tiết kiệm Bảo toàn

08-06-2018 1719

Mã sản phẩm: A05

Được phê chuẩn theo Công văn số 16542/BTC-QLBH ngày 29/01/2011 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Sản phẩm Bảo hiểm Thịnh an Tiết kiệm Bảo toàn với phương châm mang đến sự yên tâm mọi nơi, vui tươi mọi lúc cho mọi nhà.
 • Với nhiều hạn mức hợp đồng và thời hạn bảo hiểm khác nhau, bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình phương thức đóng phí linh hoạt và phù hợp nhất với năng lực tài chính bản thân.
 • Sản phẩm không tham gia chia lãi.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền lợi bảo hiểm khi Tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn:
  100% Số tiền bảo hiểm gia tăng.

  Người thụ hưởng sẽ nhận 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng * của năm hợp đồng tương ứng tính đến ngày Người được bảo hiểm tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn.
 • Quyền lợi bảo hiểm khi Tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn không do tai nạn:
  10% hoặc 20% Số tiền bảo hiểm
  .
  Người thụ hưởng sẽ nhận 10% hoặc 20% Số tiền bảo hiểm tương ứng với thời hạn hợp đồng 10 năm hoặc 20 năm khi Người được bảo hiểm tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn không do tai nạn.
 • Quyền Lợi Đáo Hạn:
  10% hoặc 20% Số tiền bảo hiểm.

  Người thụ hưởng sẽ nhận 10% hoặc 20% Số tiền bảo hiểm tương ứng với thời hạn hợp đồng 10 năm hoặc 20 năm khi Người được bảo hiểm còn sống đến ngày đáo hạn hợp đồng.

(*) Số tiền bảo hiểm gia tăng bằng số tiền bảo hiểm nhân với hệ số gia tăng của năm hợp đồng tương ứng. Số tiền bảo hiểm gia tăng sẽ tăng cho đến ngày đáo hạn của hợp đồng. Hệ số gia tăng của mỗi năm hợp đồng được quy định cụ thể trong Quy tắc và điều khoản của sản phẩm này.

 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng:
  10, 20 năm.
 • Thời hạn đóng phí:
  0,5 x Thời hạn hợp đồng.
 • Lãi suất tính phí bảo hiểm:
  6.5%.
 • Tuổi tham gia bảo hiểm của Người được bảo hiểm:
  • Tối thiểu: 18.
  • Tối đa: 65 – Thời hạn hợp đồng
 • Định kỳ đóng phí:
  Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng.
 • Giới hạn phí bảo hiểm:
  Tối thiểu: 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ kèm theo).
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm:
  • Tối thiểu: 10 triệu.
  • Tối đa: 800 triệu (tuổi=15).
 • Hợp đồng dưới chuẩn:
  • Ngắn hạn (giảm số tiền bảo hiểm trong 1-5 năm đầu tiên).
  • Dài hạn (tăng phí bảo hiểm trong suốt thời hạn đóng phí).
 • Sản phẩm bổ trợ kèm theo: Tất cả.
 • Chú thích:
  Kể từ thời điểm chi trả Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn không do tai nạn hoặc Quyền lợi đáo hạn, hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.