Sản phẩm bổ trợ - Hỗ Trợ Viện Phí Cá Nhân Cathay

Sản phẩm bổ trợ - Hỗ Trợ Viện Phí Cá Nhân Cathay

08-06-2018 2070

Mã sản phẩm: R04

Được phê chuẩn theo Công văn số 3407/BTC-QLBH ngày 19/03/2010 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Tham gia bảo hiểm hỗ trợ viện phí cá nhân Cathay là một cách chủ động giảm bớt gánh nặng viện phí với các quyền lợi đặc biệt thiết thực và lợi ích cho bản thân và gia đình bạn nếu chẳng may rủi ro xảy đến.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện:
 Ngày nằm viện 1 - 30 31 - 120
 Quyền lợi hỗ trợ nằm viện
 (trên mỗi ngày)
100% Số tiền hỗ trợ nằm viện 150% Số tiền hỗ trợ nằm viện
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà:
  50% Số tiền hỗ trợ nằm viện trên mỗi ngày nằm viện (tối đa 120 ngày).
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Đặc Biệt:
  Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày).
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng (bỏng):
  Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày).
 • Quyền lợi phẫu thuật nội trú:
  500% Số tiền bảo hiểm.
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng:
  Tái tục hàng năm.
 • Thời hạn đóng phí:
  Tái tục hàng năm.
 • Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm:
  Tối thiểu: 1 tuổi.
  Tối đa:
  • Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi).
  • Người lớn: 55 tuổi (tái tục đến 65 tuổi).
 • Định kỳ đóng phí:
  Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính:
  Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính.
  Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính:
  Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực).
 • Giới hạn phí bảo hiểm:
  Tối thiểu 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ kèm theo).
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm:
  100.000 nếu 40M ≤ STBH SP chính < 60M
  200.000 nếu 60M ≤ STBH SP chính < 80M 
  300.000 nếu 80M ≤ STBH SP chính
 • Chú thích:
  • Chỉ Người được bảo hiểm, vợ/chồng và con cái của Người được bảo hiểm của Hợp đồng chính mới được bảo hiểm.
  • Ban đầu, không cho phép Hợp đồng dưới chuẩn.
  • Số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bổ trợ này là Số tiền hỗ trợ nằm viện mỗi ngày.
  • Nếu Người được bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm không tham gia R04, những người phụ thuộc cũng không được tham gia.
  • Số tiền bảo hiểm của Người phụ thuộc không vượt quá Người bảo hiểm.
  • Người dưới 14 tuổi chỉ được tham gia tối đa 100.000.
  • Quyền lợi chỉ được chi trả nếu sự kiện bệnh tật bắt đầu hoặc xảy ra sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày hiệu lực hợp đồng của năm hợp đồng đầu tiên hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất.
  • Điều khoản loại trừ: Phụ lục.
  • Bệnh viện: bất kỳ tổ chức nào được Nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp như là một bệnh viện với chữ "Bệnh viện" trên con dấu. Bệnh viện theo định nghĩa tại điều này không bao gồm tổ chức / phân khu / viện / khoa phụ thuộc hoặc có hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Bệnh viện như:
   1. Cơ sở hoặc viện nghỉ dưỡng hoặc nhà dưỡng lão;
   2. Trung tâm cai nghiện;
   3. Bệnh viện/ Viện tâm thần;
   4. Khoa / Viện / Bệnh viện y học dân tộc;
   5. Bệnh viện/ Trại phong.

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.