Viết Ticket Support khi gặp các vấn đề mất mã bảo mật OTP hay chuyển nhận tiền

Viết Ticket Support khi gặp các vấn đề mất mã bảo mật OTP hay chuyển nhận tiền

16-08-2018 2131

Hướng dẫn viết Ticket Support khi gặp các vấn đề mất mã bảo mật OTP hay chuyển nhận tiền

Video hướng dẫn

TICKET SUPPORT

Khi gặp khó khăn về chuyển, nhận tiền, Hoặc khó khăn khác về tài khoản, OTP, Bảo mật,...

Futurenet có bộ phận Chăm sóc khách hàng. Hỗ trợ Mở ticket trả lời:
 
  • Sign in
  • Full Nam: Họ và Tên
  • Email:
  • Register:
  • Vào Email kích link xác nhận.
  • Nhận Mật khẩu
  • Activate và Login
 
TẤT CẢ CÁC TICKET SẼ CÓ NHÂN VIÊN TRỰC ĐỂ TRẢ LỜI. VÀ SẼ CÓ THÔNG BÁO VỀ MAIL.
 
Có Vấn Đề Về dùng BitCoin up gói cho tuyến dưới
 
Cách Gửi
Tiêu đề: Send bitcoin buy member package not confirmation

Nội dung:

Hi Support

I make payment successfully by Bitcoin for my downline, however it has not yet confirmed.

Username: (Tên ID)
Hash:  (Hash gửi Bitcoin)
Time: (Giờ gửi)

Please check make payment confirmation

Thank you very much
 
Mất Mã Bảo Mật OPT(Google Authenticator)
Thông báo: khi cài đặt 2 FA Code (code google authen), chúng ta cần Chụp màn hình, Lưu trữ trên máy tính và lưu lên Mail, để khi trường hợp Mất điện thoại, hư Điện thoại, chúng ta khôi phục đc!
 
Các trường hợp cần khôi phục lại 2FA, gửi về Mail Hỗ trợ của Futurenet!
(Dùng email đã đăng kí tài khoản, cả đính kèm Hình chân dung cầm chứng minh nhân dân chụp)
 
Cách Gửi
Tựa đề:  Support to reset OTP and Google Authenticator
 
Gửi về:
customersupport@futurenet.club,
support@futureadpro.freshdesk.com
 
Nội dung:
Hi support,
My phone have problem, I cannot use "OTP and Google Authenticator" now.
 
Please reset OTP and Google Authenticator for my ID.
—----
username : (username của bạn)
email: (email của bạn)
====
Thank you very much.
 

Cách thay đổi Email

Thông báo: Khi đăng kí tài Khoản Futurenet, Cần kiểm tra trong Setting:
1. Bảo trợ Chính xác: để nhận sự Hỗ trợ từ Bạn của mình! => Sai thì Xóa Tài Khoản đăng kí Lại hoặc đăng kí lại bằng Email khác!

2. Email cần chính xác để Xác nhận Đăng kí, Bảo vệ thay đổi Mật Khẩu, Xác nhận Rút tiền!
==> Sai, cần Tạo lại Tài khoản bằng Email khác!

==> Lỡ nâng cấp, ko bỏ dc! thì viết Mail gửi Support thay đổi thông tin! (có đính kèm Hình chụp Chứng minh thư, và Hình chân dung cầm chứng minh thư để xác nhận chủ tài khoản)

(Dùng email muốn thay đổi thông tin đăng kí tài khoản )

Tựa đề:  Support to change Email information

Gửi về:
customersupport@futurenet.club,
support@futureadpro.freshdesk.com

 
Nội dung:
Hi support,

My registered email was wrong, could you please change email information.

Old email:  ...

New email: ....

====
username : (username của bạn)
Name: Nguyen Van A
====Vui lòng đăng nhập để bình luận.