Diễn đàn bảo hiểm

BẢNG GIÁ HỢP TÁC


 • Hạng mục
 • I. GIAO DIỆN
 • Sử dụng kho tài nguyên nội dung có sẵn: giao diện, nội dung tham khảo
 • Giao diện phiên bản mobile
 • Thư mục bài viết
 • Trang cá nhân mạng xã hội
 • Hướng dẫn online
 • II. ƯU ĐÃI
 • Thiết kế banner thương hiệu
 • Nhân sự hỗ trợ viết bài
 • Thiết kế Intro Clip thương hiệu 10 giây
 • Hỗ trợ seeding thương hiện trên mạng xã hội
 • Hệ thống quà tặng chăm sóc khách hàng
 • III. CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÀO TẠO
 • Đồng hành tư vấn chiến lược
 • Clip đào tạo nghề bảo hiểm
 • IV. TÍCH HỢP VÀ QUẢN TRỊ
 • Thống kê lượt truy cập
 • Chatbot
 • Liên kế Facebook, Zalo