Aliexpress

Aliexpress

19-04-2018 115

AliExpress là công ty con của Alibaba, tận dụng được những lợi thế, kinh nghiệm của Alibaba và nhanh chóng phủ mạng lưới giao hàng từ công xưởng của thế giới (TQ) đến hơn 200 nước và vùng lãnh thổ. Danh mục hơn 1 triệu sản phẩm đang bán lại AliExpress gần như sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống, kinh doanh.

Tên Aliexpress
Trang chủ https://aliexpress.com
Địa chỉ  
Nhóm KD Tổng hợp
Tỉ lệ chia sẻ
Countries Phone & Telecommunications Hair & Accessories Others Special Category/Travel
and Coupon Services/
Books for Local Russian
Mobile phones Others
Russian Speaking Countries 2,1% 4,2% 4,2% 4,2% 0%
USA 2,8% 5,6% 7% 5,6% 0%
France Spain 2,8% 7% 7% 7% 0%
Other Countries 2,8% 5,6% 5,6% 5,6% 0%

 

Thời gian lên đơn TB 1 - 2 giờ
Quy tắc ghi nhận

Hoa hồng sẽ được ghi nhận với các đơn hàng thành công, giao dịch hoàn tất, không bị đổi trả hàng.

Cookies có hiệu lực đến khi kết thúc trình duyệt. 

Luật Click cuối: Nếu khách hàng click vào một link quảng cáo khác của hệ thống thì hoa hồng sẽ được tính cho người quảng cáo cuối cùng.

-Các hình thức cho phép
+ Text Link/ Banner/Deals/ Coupons/Email (Text)/ Email (HTML) - Cho phép
+ Cashback/ Custom Email (Text)/Custom Email (HTML)/ POP Traffic/ Native Ads/ Social Media /Facebook Ads
+ SEM - Brand Keyword(s) - Không cho phép
+ SEM - Generic Keyword(s) - Cho phép
+ SEM - Brand + Generic Keyword(s) - Không cho phép
Lưu ý quan trọng

-  Nghiêm cấp các Publishers sử dụng từ khóa SEM hoặc copy lại các hình thức quảng cáo Brand keywords.

- Các từ khóa SEM keywords: AliExpress, AliExpress.com, AliExpress Premier, Alibaba.com, Alibaba Group, Alibaba R&D, Alibaba China, Alibaba International, Alibaba Japan, Alipay, Taobao, Grubees, Yahoo! China, Koubei.com, Alisoft, Alimama, Alibaba Cloud Computing, and một số từ liên quan hoặc cố tình viết sai lệch.

- Danh sách các nước có hiệu quả tốt: Australia, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Republic Of, Macao, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States and United States Minor Outlying Islands.

Cookies Rules Kết thúc trình duyệt
Mô tả

AliExpress là công ty con của Alibaba, tận dụng được những lợi thế, kinh nghiệm của Alibaba và nhanh chóng phủ mạng lưới giao hàng từ công xưởng của thế giới (TQ) đến hơn 200 nước và vùng lãnh thổ. Danh mục hơn 1 triệu sản phẩm đang bán lại AliExpress gần như sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống, kinh doanh.

 

YÊU CẦU LINK CHIA SẺ:            Vui lòng đăng nhập để bình luận.