LuxStay

LuxStay

19-04-2018 113

Luxstay là nền tảng CNTT kết nối nhu cầu thuê nhà giữa: Bên cho thuê nhà & Bên có nhu cầu thuê nhà. 

Tên LuxStay
Trang chủ https://www.luxstay.net
Địa chỉ 10 Anson Road, #22-02 International Plaza, Singapore. Zip Code: 079903
Nhóm KD Du lịch & Khách sạn
Tỉ lệ chia sẻ Tất cả các căn hộ trên trang chủ LuxStay: 10.5%

Thời gian đối soát đơn hàng T + 30 ngày 

Thời gian lên đơn TB Realtime
Quy tắc ghi nhận
 • Cookies có hiệu lực trong 30 ngày
 • Luật đơn hàng đầu tiên:
  Sau khi đơn hàng đầu tiên trong 30 ngày hiệu lực của Cookies xảy ra và thành công, máy của khách hàng sẽ không còn cookies nữa.
 • Luật Click cuối:
  Nếu khách hàng click vào một link quảng cáo khác của hệ thống thì hoa hồng sẽ được tính cho người quảng cáo cuối cùng.
 • Hoa hồng sẽ được ghi nhận với các đơn hàng thành công, giao dịch hoàn tất, không bị đổi trả hàng.
  Tổng tiền hoa hồng sẽ được tính trên giá tiền thực nhận của khách hàng trả cho shop. (sau khi đã trừ giảm giá, khuyến mại, …)
  Ví dụ: sản phẩm A giá 300,000 đ. Hoa hồng nhận được 5%
  Khách hàng mua sản phẩm A , dùng mã giảm giá 100,000 đ
  Vậy hoa hồng sẽ là (300,000 - 100,000) * 5%

Lưu ý quan trọng Lưu ý 1: Cấm sử dụng hình thức chạy quảng cáo từ khóa Brand keyword trên tất cả các kênh quảng cáo search keyword như GG, CC, ... (Bao gồm cả các từ khóa Brand Keyword cố tình viết sai.)
Các trường hợp đơn hàng đến từ quảng cáo này sẽ không được tính hoa hồng.
Lưu ý 2: Không ghi nhận với các đơn hàng mua qua Mobile và Mobile App
Cookies Rules Có ghi đè cookie. Retargeting và các loại quảng cáo khác của Nhà cung cấp như Google Adwords, Facebook Ads...
Mô tả Luxstay là nền tảng CNTT kết nối nhu cầu thuê nhà giữa: Bên cho thuê nhà & Bên có nhu cầu thuê nhà. 

 

YÊU CẦU LINK CHIA SẺ:            Vui lòng đăng nhập để bình luận.