Manulife - Bảo hiểm tử kỳ

Manulife - Bảo hiểm tử kỳ

06-06-2018 305

Tăng cường bảo vệ tài chính - gia đình an nhiên
 

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính, bạn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Tử kỳ để gia tăng thêm khả năng bảo vệ trước rủi ro tử vong với mức phí hợp lý nhằm tăng cường khả năng bảo vệ an toàn tài chính cho bạn và gia đình.

 

MANULIFE VIỆT NAMVui lòng đăng nhập để bình luận.