Sản phẩm tiết kiệm - Thịnh An Phú Qúy Đại Cát

Sản phẩm tiết kiệm - Thịnh An Phú Qúy Đại Cát

08-06-2018 4848

Mã sản phẩm: A11

Được phê chuẩn theo Công văn số 1403/BTC-QLBH ngày tháng năm của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Nhiều thời hạn hợp đồng thích hợp với nhiều kế hoạch tiết kiệm
 • Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả.
 • Nội dung đơn giản, dễ tìm hiểu, thích hợp cho những người mới biết về bảo hiểm.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

  Nếu người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn như sau:

  • Đối với thời hạn hợp đồng năm (05) năm

   • Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trong vòng hai (02) Năm hợp đồng đầu tiên kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả Phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên phí đã đóng.
   • Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn kể từ Năm hợp đồng thứ ba trở đi kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.
  • Đối với thời hạn hợp đồng mười (10) năm
   • Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trong vòng ba (03) Năm hợp đồng đầu tiên kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả tổng phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên tổng phí đã đóng.
   • Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn kể từ Năm hợp đồng thứ tư trở đi kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.
  • Đối với thời hạn hợp đồng hai mươi (20) năm
   • Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trong vòng năm (05) Năm hợp đồng đầu tiên kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả tổng phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên tổng phí đã đóng.
   • Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn kể từ Năm hợp đồng thứ sáu trở đi kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong do Tai nạn hoặc Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn

  Nếu Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn, ngoài Quyền lợi bảo hiểm nói trên, Công ty sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%)  Số tiền bảo hiểm

 • Quyền lợi đáo hạn Hợp đồng

  Vào Ngày đáo hạn, nếu Hợp đồng có hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống và không bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn cho (những) Người thụ hưởng bằng một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

 • Minh họa quyền lợi bảo hiểm

  Nguyễn Văn A, 35 tuổi, mua Thịnh An Phú Quý Đại Cát với

  STBH 100 triệu

  Thời hạn hợp đồng 10 năm

  Phí năm: 15,100,000 VND

  Thời hạn đóng phí 5 năm

   

   

  Thời hạn hợp đồng

  Tuổi

  Quyền lợi tử vong

  Quyền lợi tử vong do tai nạn

  Quyền lợi đáo hạn

  1

  35

  16.610.000

  116.610.000

   

  2

  36

  36.240.000

  136.240.000

   

  3

  37

  58.890.000

  158.890.000

   

  4

  38

  100.000.000

  200.000.000

   

  5

  39

  100.000.000

  200.000.000

   

  6

  40

  100.000.000

  200.000.000

   

  7

  41

  100.000.000

  200.000.000

   

  8

  42

  100.000.000

  200.000.000

   

  9

  43

  100.000.000

  200.000.000

   

  10

  44

  100.000.000

  200.000.000

  100.000.000

 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 
 

Thời hạn và Giới hạn

Thời hạn hợp đồng

5

10

20

Thời hạn đóng phí

Một lần

5

15

Tuổi tham gia

Tối thiểu

0

0

0

Tối đa

65

60

50

STBH

Tối thiểu

30M

30M

30M

Tối đa

2,5B (tuổi≤14), 5,0B (tuổi≥15)

 

Giới hạn phí bảo hiểm

Tối thiểu: 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ kèm theo)

Cách thức đóng phí

Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng

 

 • THHĐ 5 năm: không có sản phẩm bổ trợ
 • THHĐ 10 năm: R01, R02, R03, R04, R07
 • THHĐ 20 năm: R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07
 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.