Sản phẩm bảo vệ - Thịnh An Bảo toàn Hỗn Hợp

Sản phẩm bảo vệ - Thịnh An Bảo toàn Hỗn Hợp

08-06-2018 2014

Mã sản phẩm: C16

Được chấp thuận theo Công văn số 11468 /BTC-QLBH ngày 27 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Với lòng tin vững chắc và cam kết vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bạn, Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam vẫn luôn vững bước cùng bạn trên mọi nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.

Với quan niệm trên, Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn Sản phẩm “Bảo hiểm Hỗn Hợp Tai Nạn Toàn diện” với các Quyền lợi vượt trội:

  • Quyền lợi bảo hiểm cao hơn đối với tai nạn giao thông dành cho người được bảo hiểm và người hôn phối trong suốt thời hạn hợp đồng
  • Nhận ngay 100%  số tiền bảo hiểm ngay khi hợp đồng đáo hạn.
  • Hổ trợ tiền mặt khi nằm viện do tai nạn
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 

 

  • Quyền lợi đáo hạn

Vào ngày đáo hạn và hợp đồng vẫn còn hiệu lực, hãy cùng Cathay chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của bạn bởi đó là ngày Công ty sẽ chi trả quyền lợi đáo hạn bằng 100% số tiền bảo hiểm.

 

  • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn không do tai nạn

Trong hai năm đầu tiên của hợp đồng, nếu chẳng may rủi ro dẫn đến người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn không phải do tai nạn, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi tương đương 120% tổng số phí đã đóng. Các năm tiếp theo của thời hạn hợp đồng (những) Người được thụ hưởng sẽ nhận được 100% số tiền bảo hiểm.

 

  • Quyền lợi nằm viện do tai nạn

Trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện do tai nạn, nếu nằm viện bình thường, Công ty sẽ chi trả 0.1% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện. Nếu nằm viện chăm sóc đặc biệt, Công ty sẽ chi trả thêm 0.1% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện.

 

  • Quyền lợi phẫu thuật do tai nạn

Nếu chẳng may tai nạn xảy đến khiến người được bảo hiểm phải trải qua phẫu thuật, Công ty sẽ gánh vác rủi ro bằng việc chi trả 1% số tiền bảo hiểm cho mỗi lần phẫu thuật.

 

  • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn

Và nếu như chẳng may rủi ro dẫn đến tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn nhưng không phải tai nạn giao thông, người được bảo hiểm sẽ được nhận 200% số tiền bảo hiểm. Nếu là tai nạn giao thông thì người được bảo hiểm sẽ nhận 300% số tiền bảo hiểm. Trường hợp người hôn phối của người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn thì Công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm tương đương 100% số tiền bảo hiểm.

 

  • Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Một trong những ưu việt của các sản phẩm bảo hiểm cung cấp bởi Công ty Cathay là Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch. Vào cuối mỗi năm hợp đồng, bên mua bảo hiểm có thể nhận được một số tiền tương ứng với số lãi tính trên Giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá (nếu có) của lãi suất công bố trung bình 12 tháng vừa qua so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.

 

  • Minh họa Quyền lợi

Anh Nguyễn Văn A, 35 tuổi, tham gia sản phẩm Thịnh an Bảo toàn Hỗn hợp với STBH 100 triệu VND, thời hạn hợp đồng và thời hạn đóng phí là 20 năm. Phí hợp đồng bảo hiểm hàng năm chị A phải đóng là : 4.600.000 VND.

Minh họa Quyền lợi bảo hiểm:

Quyền lợi tử vong / TTTBVV cho người được bảo hiểm (*) Giá trị nhỏ nhất 5.520.000 VND
Giá trị lớn nhất 100.000.000 VND
Quyền lợi tử vong / TTTBVV do tai nạn nhưng không phải tai nạn giao thông cho người được bảo hiểm 200.000.000 VND
Quyền lợi tử vong / TTTBVV do tai nạn giao thông đường bộ cho người được bảo hiểm 300.000.000 VND
Quyền lợi tử vong / TTTBVV do tai nạn cho người hôn phối của người được bảo hiểm 100.000.000 VND
Quyền lợi phẫu thuật do tai nạn Giá trị lớn nhất 12 x 1.000.000 VND cho 1 năm
Quyền lợi Nằm viện do tai nạn nằm tại phòng chăm sóc bình thường Giá trị lớn nhất 120 x 100.000 VND cho 1 năm
Quyền lợi Nằm viện do tai nạn nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt Giá trị lớn nhất 30 x 200.000 VND cho 1 năm
Tổng giá trị hoàn lãi chênh lệch (**) 18.214.155VND

Ghi chú: 
(*) TTTBVV : Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
(**)Tổng giá trị hoàn lãi chênh lệch được tính dựa trên giả định về lãi suất công bố 11.5% trong suốt thời hạn hợp đồng.

 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Thời hạn hợp đồng : 15, 20 năm

Thời hạn đóng phí : bằng thời hạn hợp đồng

Tuổi tham gia bảo hiểm : 18 ~ 50 tuổi

Tuổi tối đa tại ngày đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi   

 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.