Sản phẩm tiết kiệm - Thịnh An Tích Lũy Đắc Lộc

Sản phẩm tiết kiệm - Thịnh An Tích Lũy Đắc Lộc

08-06-2018 2488

Mã sản phẩm: A10

Được phê chuẩn theo Công văn số 5939/BTC-QLBH ngày 7 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Hợp đồng ngắn hạn đa lựa chọn, thích hợp với nhiều kế hoạch ngắn hạn.
 • Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả.
 • Nội dung đơn giản, dễ tìm hiểu, thích hợp cho những người mới biết về bảo hiểm.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị TTTBVV
  Nếu chẳng may rủi ro dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, (những) Người được thụ hưởng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm (STBH)
 • Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong hoặc bị TTTBVV do tai nạn
  Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn, (những) Người được thụ hưởng sẽ nhận thêm 100% STBH, ngoài quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị TTTBVV nêu trên.
 • Quyền lợi đáo hạn
  Vào ngày đáo hạn hợp đồng, Công ty sẽ chi trả một khoản tiền bằng 100% STBH.
 • Minh họa Quyền lợi
  Chị Nguyễn Thị A, 30 tuổi, tham gia sản phẩm Thịnh An Tích Lũy Đắc Lộc với:
  STBH là 50 triệu VND
  Thời hạn hợp đồng là 5 năm
  Phí hợp đồng bảo hiểm hàng năm chị A phải đóng là : 19.450.000 VND
  Thời hạn đóng phí là 2 năm

  Minh họa quyền lợi bảo hiểm:
  • Quyền lợi bảo hiểm tử vong/TTTBVV:


  50.000.000 đồng

  • Quyền lợi phụ trội khi bị tử vong hoặc TTTBVV do tai nạn

  thêm 50.000.000 đồng

  • Quyền lợi đáo hạn

  50.000.000 đồng

 
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng: 5 năm, 6 năm, 7 năm hoặc 8 năm
 • Thời hạn đóng phí: 2 năm
 • Tuổi tham gia bảo hiểm: 0 ~ 65 tuổi
 • Định kỳ đóng phí: Hàng tháng, hàng quí, hàng nửa năm, hàng năm
 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.