Sản phẩm giáo dục - Thịnh Trí An Tâm Thành Tài

Sản phẩm giáo dục - Thịnh Trí An Tâm Thành Tài

08-06-2018 3040

Mã sản phẩm: C18

Được phê chuẩn theo Công văn số 18285/BTC-QLBH ngày 09/12/2015 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Với sản phẩm bảo hiểm Thịnh Trí An Tâm Thành Tài, Cathay mang đến cho bạn giải pháp tối ưu để thực hiện lời hứa "Cha mẹ sẽ cho con một tương lai tốt đẹp nhất".
 • Hơn thế nữa, với sản phẩm này, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi mọi dự định cho con bạn sẽ được thực hiện dù cho rủi ro có xảy đến bất ngờ.
 • Sản phẩm không tham gia chia lãi.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

        1. Các quyền lợi bảo hiểm ưu việt dành cho người được bảo hiểm:

 • Quyền lợi học vấn

​                        Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi học vấn vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng dựa trên tuổi của Người được bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm theo tỷ lệ:

 • Quyền lợi đáo hạn

  Vào ngày đáo hạn, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn bằng một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

 •  Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

  Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả một trăm hai mươi phần trăm (120%) tổng Phí bảo hiểm đã đóng quy năm.

 • Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

  Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt Thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm trước ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.

        2. Các quyền lợi bảo hiểm vượt trội dành cho bên mua bảo hiểm:

 • Quyền lợi bảo hiểm từ bỏ thu phí

  Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, nếu Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc một trong những bệnh tại Bảng danh sách bệnh hiểm nghèo, Công ty sẽ miễn đóng Phí bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm chính.

  Danh sách bệnh hiểm nghèo

  1. Nhồi máu cơ tim 7. Cấy ghép tim
  2. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành 8. Cấy ghép phổi
  3. Đột quỵ 9. Cấy ghép gan
  4. Suy thận 10. Cấy ghép lá lách
  5. Ung thư 11. Cấy ghép thận
  6. Liệt 12. Cấy ghép tủy

   

 • Quyền lợi tiền mặt hỗ trợ

   

  Tuổi của Người được bảo hiểm 0~9 10~12 13~15 16~18 19~21
  Tỷ lệ phần trăm trên Số tiền bảo hiểm 10 15 20 25 30
 • Chi trả lần đầu tiên: Tỷ lệ Số tiền bảo hiểm tương ứng tuổi của Người được bảo hiểm vào ngày Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc một trong những bệnh tại Bảng danh sách bệnh hiểm nghèo.
 • Chi trả các lần sau: Tỷ lệ Số tiền bảo hiểm tương ứng tuổi của Người được bảo hiểm vào các ngày kỷ niệm hợp đồng tiếp theo.
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 

Thời hạn hợp đồng

Đến khi Người được bảo hiểm đạt 22 tuổi

Thời hạn đóng phí

Đến khi Người được bảo hiểm đạt 18 tuổi

Tuổi tham gia

Bên mua bảo hiểm: 18~45 tuổi
Người được bảo hiểm: 0~10 tuổi

 • Lãi suất tính phí bảo hiểm: 7,5%.
 • Định kỳ đóng phí: Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng.
 • Giới hạn phí bảo hiểm: Tối thiểu: 300.000 VND cho mỗi lần đóng phí (Bao gồm hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm phụ kèm theo).
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm: Tối thiểu: 10 triệu.
  Tối đa: 600 triệu
 • Hợp đồng dưới chuẩn: 
  Bên mua bảo hiểm: dưới tiêu chuẩn sẽ không được bảo hiểm. 
  Người được bảo hiểm: Ngắn hạn (giảm số tiền bảo hiểm trong 1-5 năm đầu tiên)
 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.