Sản phẩm bảo vệ - Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện

Sản phẩm bảo vệ - Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện

08-06-2018 1723

Mã sản phẩm: C10

Được phê chuẩn theo Công văn số 2067/BTC-QLBH ngày 16/02/2011 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Một giải pháp tài chính khôn ngoan giúp bạn yên tâm với hiện tại và vững tin hoạch định tương lai với mong ước được nghỉ ngơi an dưỡng khi đến tuổi về hưu.
 • Sản phẩm Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện có thời hạn đóng phí 10 hay 20 năm, bạn sẽ nhận ngay những Quyền lợi vượt trội hơn hẳn đôi khi tưởng như chỉ có trong tưởng tượng.
 • Sản phẩm không tham gia chia lãi.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn:
  100% Số tiền bảo hiểm hàng năm.
  Người thụ hưởng sẽ nhận 100% Số tiền bảo hiểm hàng năm (*) của năm hợp đồng tương ứng khi Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

 

 • Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi bị tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn:
  100% Số tiền bảo hiểm.

 

 • Ngoài Quyền lợi bảo hiểm kể trên, Người thụ hưởng sẽ nhận thêm 100% Số tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn.

 

 • Quyền lợi tiền mặt: Vào cuối mỗi 3 năm hợp đồng.
  Định kỳ Quyền lợi tiền mặt
  Từ lần trả thứ nhất đến lần trả thứ năm 5% Số tiền bảo hiểm
  Từ lần trả thứ sáu đến lần trả thứ mười 8% Số tiền bảo hiểm
  Từ lần trả thứ mười một trở đi 10% Số tiền bảo hiểm

 

 • Quyền lợi trường thọ:
  150% hoặc 180% Số tiền bảo hiểm.
  Khi Người được bảo hiểm đạt 99 tuổi, Người thụ hưởng sẽ nhận được 150% hoặc 180% Số tiền bảo hiểm tùy theo thời hạn đóng phí 10 năm hoặc 20 năm tương ứng.

 

 • Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch:
  Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.

(*) Trong thời hạn đóng phí, Số tiền bảo hiểm hàng năm bằng 100% Số tiền bảo hiểm cộng với lãi tích lũy 4% mỗi năm trên số tiền bảo hiểm; sau thời hạn đóng phí, Số tiền bảo hiểm hàng năm bằng 150% Số tiền bảo hiểm (thời hạn đóng phí là 10 năm) hoặc 180% số tiền bảo hiểm (thời hạn đóng phí là 20 năm).

 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng:
  Đến khi người được bảo hiểm đạt 99 tuổi.

 

 • Thời hạn đóng phí:
  10, 20 năm.

 

 • Lãi suất tính phí bảo hiểm:
  5.0%.

 

 • Giới hạn tuổi:
  Người mua bảo hiểm: tối thiểu 18 tuổi.
  Người được bảo hiểm:
  • Tối thiểu: 0.
  • Tối đa: (65 – thời hạn đóng phí).

 

 • Định kỳ đóng phí:
  Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng.

 

 • Giới hạn phí bảo hiểm:
  Tối thiểu: 300,000 VND cho mỗi lần đóng phí (bao gồm hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm phụ kèm theo).

 

 • Giới hạn số tiền bảo hiểm:
  • Tối thiểu: 10 triệu.
  • Tối đa: 800 triệu (14 tuổi trở xuống); 2,5 tỉ (15 tuổi trở lên).

 

 • Hợp đồng dưới chuẩn:
  • Ngắn hạn (giảm số tiền bảo hiểm trong 5 năm hợp đồng đầu tiên).
  • Dài hạn (tăng phí trong suốt thời hạn đóng phí).

 

 • Sản phẩm bổ trợ kèm theo: Tất cả.

 

 • Chú thích:
  • Khi quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ & vĩnh viễn hoặc Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong/thương tật toàn bộ & vĩnh viễn do tai nạn hoặc Quyền lợi trường thọ được chi trả, hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực.
  • Khi chọn cách thức trả phí hàng tháng, khách hàng trả 2 tháng phí bảo hiểm cho lần đóng phí đầu tiên.
  • Phân loại nghề nghiệp được bảo hiểm: 1~3.
 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.