Sản phẩm tiết kiệm - Thịnh An Bảo Toàn Đắc Lộc

Sản phẩm tiết kiệm - Thịnh An Bảo Toàn Đắc Lộc

08-06-2018 1814

Mã sản phẩm: A07

Được phê chuẩn theo Công văn số 13800/BTC-QLBH ngày 10/10/2012 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Phí thấp, thời gian đóng phí chỉ 5 năm, giúp khách hàng dễ dàng tham gia bảo hiểm và nhận những quyền lợi cao
 • Quyền lợi bảo vệ cao, lên tới 300% Số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi đáo hạn cùng với một khoản lợi nhuận hấp dẫn giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị TTTBVV
  Nếu chẳng may rủi ro dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, (những) Người được thụ hưởng sẽ nhận được STBH gia tăng tương ứng với năm hợp đồng:
  • Một trăm hai mươi phần trăm (120%) tổng số Phí bảo hiểm đã đóng tính đến ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong vòng hai năm đầu kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng; hoặc
  • Một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn từ năm thứ ba trở đi kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong hoặc bị TTTBVV do tai nạn:
  Nếu chẳng may Người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn, (những) Người được thụ hưởng sẽ nhận thêm 200% STBH, ngoài quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị TTTBVV bên trên.
 • Quyền lợi đáo hạn: 
  Vào ngày đáo hạn hợp đồng, bạn và gia đình hãy cùng mừng vui đón nhận số tiền Công ty chi trả bằng 100% STBH.
 • Minh họa Quyền lợi
  Chị Nguyễn Thị A, 30 tuổi, tham gia sản phẩm Thịnh An Bảo Toàn Đắc Lộc với:
  STBH là 60 triệu VND
  Thời hạn hợp đồng là 5 năm
  Phí hợp đồng bảo hiểm hàng năm chị A phải đóng là : 10.200.000 VND
  Thời hạn đóng phí là 5 năm

  Minh họa quyền lợi bảo hiểm:

  Đơn vị: nghìn đồng

  • Quyền lợi bảo hiểm tử vong/TTTBVV:
   • Trong 2 năm đầu
   • Từ năm thứ 3 trở đi


  12.240~24.480
  60.000

  • Quyền lợi phụ trội khi bị tử vong hoặc TTTBVV do tai nạn

  120.000

  • Quyền lợi đáo hạn

  60.000

 
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng:
  5 năm
 • Thời hạn đóng phí: 
  Bằng với thời hạn hợp đồng tương ứng
 • Tuổi tham gia bảo hiểm:
  0 ~ 45 tuổi
 • Định kỳ đóng phí:
  Hàng tháng, hàng quí, hàng nửa năm, hàng năm
 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.