Sản phẩm bảo vệ - Bảo đảm tín dụng Cathay

Sản phẩm bảo vệ - Bảo đảm tín dụng Cathay

08-06-2018 2507

Mã sản phẩm: D01-A06

Được phê chuẩn theo công văn số 15920/BTC-QLBH ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Bảo hiểm bảo đảm tín dụng Cathay, một sản phẩm liên kết với ngân hàng, chính là giải pháp:

 • Giúp người vay tiền và thân nhân hoàn toàn yên tâm với các khoản vay của mình.
 • Giúp ngân hàng tránh được các rủi ro tín dụng và vẫn trọn vẹn đồng hành cùng với khách hàng vay tiền trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ.
 • Sản phẩm không tham gia chia lãi.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
  100% số tiền bảo hiểm giảm.

  Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu chẳng may rủi ro xảy tới dẫn đến Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho Người thụ hưởng* bằng 100% Số tiền bảo hiểm giảm** tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm. Kể từ thời điểm chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
 • Người thụ hưởng * :
  • Người thụ hưởng chính là tổ chức cung cấp khoản vay và không thay đổi trong suốt thời hạn vay.
  • Người thụ hưởng phụ là cá nhân hay tổ chức được chỉ định bởi Người được bảo hiểm hay Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm giảm ** :
  Là số tiền bảo hiểm tương ứng với khoản vay của khách hàng và giảm theo từng năm hợp đồng với tỷ lệ giảm phù hợp mà công ty đã tính toán trước để mọi quyền lợi của khách hàng được đảm bảo đầy đủ và tốt nhất.
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng:
  Từ 2 năm đến 15 năm.
 • Thời hạn đóng phí:
  Đóng phí một lần trong suốt thời hạn hợp đồng.
 • Giới hạn tuổi:
  Người được bảo hiểm: 18~ 65 tuổi trừ thời hạn hợp đồng.
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm:
  • Tối thiểu: 100 triệu VND .
  • Tối đa: 2.5 tỷ VND.
 • Sản phẩm bổ trợ kèm theo:
  Không có.
 • Chú thích:
  Kể từ thời điểm chi trả Quyền lợi tử vong hay Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ
Không có sản phẩm bổ trợ cho nhóm này
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.