Sản phẩm bảo vệ - Bảo hiểm Định kỳ vượt trội Cathay

Sản phẩm bảo vệ - Bảo hiểm Định kỳ vượt trội Cathay

08-06-2018 2013

Mã sản phẩm: C13

Được chấp thuận theo Công văn số 11468 /BTC-QLBH ngày 27 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Với lòng tin vững chắc và cam kết vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bạn, Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam vẫn luôn vững bước cùng bạn trên mọi nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.

Với quan niệm trên, Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn Sản phẩm “Bảo hiểm Định kỳ Vượt trội Cathay” với các Quyền lợi vượt trội:

  • Gia tăng sự bảo vệ hàng năm
  • Nhận ngay 110% Tổng phí bảo hiểm đã đóng hàng năm ngay khi kết thúc thời hạn đóng phí.
  • Bảo vệ miễn phí thêm 5 năm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 

  • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị TTTBVV

Nếu chẳng may rủi ro dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, (những) Người được thụ hưởng sẽ nhận được STBH gia tăng tương ứng với năm hợp đồng.

 

  • Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong hoặc bị TTTBVV do tai nạn

Nếu chẳng may Người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn, (những) Người được thụ hưởng sẽ nhận thêm 100% STBH, ngoài quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị TTTBVV bên trên.

 

  • Quyền lợi hoàn trả tiền mặt

Vào ngày đáo hạn kết thúc thời hạn đóng phí, bạn và (những) Người thụ hưởng hân hoan đón nhận Quyền lợi hoàn trả tiền mặt do Công ty chi trả bằng 110% Tổng phí bảo hiểm hàng năm.

Ghi chú: 
STBH : số tiền bảo hiểm
STBH gia tăng: Trong thời hạn đóng phí, STBH gia tăng bằng một trăm phần trăm (100%) STBH cộng với lãi tích lũy bằng mười phần trăm (10%) mỗi năm hợp đồng trên STBH. Sau thời hạn đóng phí, STBH sẽ tương ứng với các thời hạn hợp đồng như trong bảng sau : 

Thời hạn hợp đồng 15 năm 20 năm 25 năm
STBH gia tăng 200% STBH 250% STBH 300% STBH

TTTBVV: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 

  • Minh họa Quyền lợi

Anh Nguyễn Văn A, 35 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo hiểm Định kỳ Vượt trội Cathay với STBH 42 triệu VND, thời hạn đóng phí là 15 năm tương ứng với thời hạn hợp đồng 20 năm. Phí hợp đồng bảo hiểm hàng năm anh A phải đóng là : 2.982.000 VND

Minh họa Quyền lợi bảo hiểm:

Quyền lợi hoàn trả tiền mặt 49.203.000 VND
Quyền lợi bảo hiểm tử vong/TTTBVV* 46.200.000 ~ 105.000.000 VND
Quyền lợi bảo hiểm phụ trội tử vong/TTTBVV do tai nạn của Người được bảo hiểm 42.000.000 VND
Tổng quyền lợi hoàn lãi chênh lệch** 12.097.000VND

Ghi chú: 
(*) TTTBVV : Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
(**)Tổng giá trị hoàn lãi chênh lệch được tính dựa trên giả định về lãi suất công bố 11.5% trong suốt thời hạn hợp đồng.

 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Thời hạn đóng phí : 10, 15, 20 năm

Thời hạn hợp đồng: 15, 20, 25 năm tương ứng với các thời hạn đóng phí 10, 15, 20 năm.

Tuổi tham gia bảo hiểm : 0 ~ 50 tuổi

Tuổi tối đa tại ngày đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi

Định kỳ đóng phí : hàng tháng, hàng quí, hàng nữa năm, hàng năm    

 
SẢN PHẨM BỔ TRỢ
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.