Manulife - Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Manulife - Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

06-06-2018 123

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm chính, bạn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn – Đóng phí ngắn hạn nhằm hỗ trợ tài chính trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn bằng 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

MANULIFE VIỆT NAMVui lòng đăng nhập để bình luận.