Sản phẩm bổ trợ - Bổ Trợ Tai Nạn Cá Nhân Nâng Cao

Sản phẩm bổ trợ - Bổ Trợ Tai Nạn Cá Nhân Nâng Cao

08-06-2018 470

Mã sản phẩm: R07

Được phê chuẩn theo Công văn số 1533/BTC-QLBH ngày 25/01/2014 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Sản phẩm bổ trợ giúp bạn tăng cường bảo hiểm tài chính trước các tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông công cộng.
 • Phù hợp với người thường xuyên đi lại, đối mặt với rủi ro tai nạn cao.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền Lợi Tử Vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai Nạn: 100% Số tiền bảo hiểm.
 • Quyền Lợi phụ trội khi Tử Vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai Nạn:
  • 400% Số tiền bảo hiểm khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông công cộng đường hàng không
  • 200% STBH trong các trường hợp:
 • Đang là hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng đường thủy hoặc đường bộ tại Việt Nam.
 • Đang ở trong thang máy hoặc hỏa hoạn ở nơi công cộng tại Việt Nam.
 • Quyền Lợi Thương Tật Do Tai Nạn: Phần trăm Số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ thương tật.
 • Quyền lợi Bỏng do tai nạn: 100% Số tiền bảo hiểm.
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng:
  Tái tục hàng năm.
 • Thời hạn đóng phí:
  Tái tục hàng năm.
 • Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm:
  Tối thiểu: 0.
  Tối đa:Định kỳ đóng phí:
  • Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi).
  • Người lớn: 65 tuổi (tái tục đến 70 tuổi).
 • Định kỳ đóng phí:
  Trong thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính:
  Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính.
  Sau thời hạn đóng phí của hợp đồng chính:
  Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực).
 • Giới hạn phí bảo hiểm:
  Tối thiểu 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ khác kèm theo).
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm:
  Tối thiểu: 100 triệu VND.
  Tối đa:
  • 2 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với trẻ em.
  • 5 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với người lớn.
  • Và không cao hơn bảng dưới đây:

 Phân loại nghề nghiệp

1

2

3

 Tuổi≤14

800 triệu

 Tuổi ≥15

3 tỷ

2 tỷ

1 tỷ

 *Số tiền bảo hiểm phải là bội số của 50 triệu.

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.