Sản phẩm bổ trợ - Bổ Trợ Từ Bỏ Thu Phí

Sản phẩm bổ trợ - Bổ Trợ Từ Bỏ Thu Phí

08-06-2018 97

Mã sản phẩm: R06

Được chấp thuận theo theo Công văn số 17490 /BTC-QLBH ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí giúp bạn an tâm trong mọi hoàn cảnh.
 • Tham gia sản phẩm “Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí”là một cách bạn tối đa hóa sự an toàn của bản thân và gia đình.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền lợi của sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí
  Miễn đóng phí bảo hiểm:
  Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, tổng cộng các khoản phí bảo hiểm tương lai sản phẩm bổ trợ này, sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ có thể được miễn đóng phí khác đi kèm sẽ được miễn đóng phí.
 • Ví dụ quyền lợi sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí
  • Người được bảo hiểm: 35 tuổi, nam (cũng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính).
  • Số tiền bảo hiểm: bằng với tổng phí bảo hiểm của sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ có thể được miễn đóng phí khác đi kèm, được giả định ở đây bằng 5 triệu đồng.
  • Thời hạn đóng phí (bằng với thời hạn hợp đồng của sản chính): 10 năm.

Phí bảo hiểm theo định kì năm 174.000 VNĐ

 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng: từ 6 đến 20 năm.
 • Thời hạn đóng phí: bằng với thời hạn hợp đồng.
 • Tuổi tham gia bảo hiểm từ 18 tuổi và tuổi tối đa kết thúc hợp đồng khi Người được bảo hiểm đạt 65 tuổi.

Ghi chú:

 • Sản phẩm này không bảo hiểm cho các trường hợp dưới chuẩn.
 • Không trả giá trị hoàn lại.
 • Không bán kèm sản phẩm này với các sản phẩm liên kết đầu tư và các sản phẩm:
  • Thịnh Trí Thành Tài (C02).
  • Thịnh Trí Thành Tài Bảo Gia (C04).
  • Thịnh Trí Thành Tài Ưu Đãi (C08).
  • Thịnh Trí Thành Đạt An Khang (C12).
  • Thịnh An Tiết Kiệm Vượt Trội (A03).
  • Thịnh An Tiết Kiệm Bảo Toàn (A05).
 • Sản phẩm này không bán kèm với hợp đồng chính có Người mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm là cùng một người.
 • Sản phẩm “Bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho trẻ em Cathay” (R02) sẽ không được từ bỏ thu phí:
  • Số tiền bảo hiểm của R06 sẽ không bao gồm phí bảo hiểm của R02
  • Nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra, Công ty sẽ từ bỏ thu phí cho sản phẩm chính, các sản phẩm phụ khác, nhưng khách hàng vẫn phải đóng phí cho R02 để duy trì hiệu lực.
 • Khách hàng chỉ có thể mua sản phẩm này tại ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính hay trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày kỷ niệm sắp đến của hợp đồng bảo hiểm chính với điều kiện thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm chính bằng với thời hạn của sản phẩm hỗ trợ.

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.