Sản phẩm bổ trợ - Hỗ Trợ Tử Kỳ Cathay

Sản phẩm bổ trợ - Hỗ Trợ Tử Kỳ Cathay

08-06-2018 1865

Mã sản phẩm: R05

Được chấp thuận theo theo Công văn số 3407 /BTC-QLBH ngày 19 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tài chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Sản phẩm “Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ Cathay” giúp bạn tối đa hóa sự bảo vệ tài chính cho gia đình

 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
  • Quyền lợi của sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ Cathay

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm chưa được hưởng (nếu có).

  • Ví dụ minh họa quyền lợi

* Người được bảo hiểm: 35 tuổi, nam 
* Số tiền bảo hiểm: 50.000.000 VNĐ 
* Thời hạn hợp đồng: 20 năm 
* Thời hạn đóng phí: 20 năm 
Phí bảo hiểm theo định kì năm 325.000 VNĐ

 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
  • Thời hạn hợp đồng: từ 06 đến 20 năm.
  • Thời hạn đóng phí: bằng với thời hạn hợp đồng.
  • Tuổi tối thiểu tham gia hợp đồng: 15 tuổi.
  • Tuổi tối đa tham gia hợp đồng: 65 tuổi trừ thời hạn hợp đồng

Ghi chú:
Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này phải là Người được bảo hiểm của sản phẩm chính. 
Khách hàng chỉ có thể mua sản phẩm này tại ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính hay trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày kỷ niệm sắp đến của hợp đồng bảo hiểm chính với điều kiện thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm chính bằng với thời hạn của sản phẩm hỗ trợ.

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.