Sản phẩm bổ trợ - Tai Nạn Cá Nhân Cathay

Sản phẩm bổ trợ - Tai Nạn Cá Nhân Cathay

08-06-2018 156

Mã sản phẩm: R01

Được phê chuẩn theo Công văn số 13561/BTC-BH ngày 11/11/2008 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Đây là sản phẩm bổ trợ giúp bạn tăng cường bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro do tai nạn với mức phí rất ưu đãi.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 • Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn:
  100% Số tiền bảo hiểm.
 • Quyền Lợi Thương Tật Do Tai Nạn:
  Phần trăm Số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ thương tật.
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng:
  Tái tục hàng năm.
 • Thời hạn đóng phí:
  Tái tục hàng năm.
 • Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm:
  Tối thiểu: 0.
  Tối đa:
  • Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi).
  • Người lớn: 65 tuổi (tái tục đến 70 tuổi).
 • Định kỳ đóng phí:
  Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính:
  Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính.
  Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính:
  Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực).
 • Giới hạn phí bảo hiểm:
  Tối thiểu 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ khác kèm theo).
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm:
  Tối thiểu: 100 triệu VND.
  Tối đa:
  • 2 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với trẻ em.
  • 5 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với người lớn.
  • Và không cao hơn bảng dưới đây:​
 Phân loại nghề nghiệp 1 2 3
 Tuổi≤14 800 triệu
 Tuổi≥15 5 tỷ 4 tỷ 3 tỷ

*Số tiền bảo hiểm phải là bội số của 50 triệu.

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.