Sản phẩm bổ trợ - Tai Nạn Cá Nhân Dành Cho Trẻ Em Cathay

Sản phẩm bổ trợ - Tai Nạn Cá Nhân Dành Cho Trẻ Em Cathay

08-06-2018 124

Mã sản phẩm: R02

Được phê chuẩn theo Công văn số 13561/BTC-BH ngày 11/11/2008 của Bộ Tài Chính

 
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho trẻ em Cathay là sản phẩm bổ trợ duy nhất dành cho trẻ em trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay.
 • Chung vai cùng bạn gánh vác trách nhiệm tài chính nhằm mang đến cho con cái sự chăm sóc tốt nhất ngay cả khi rùi ro chẳng may xảy ra, đặc biệt là tổn thương do phỏng.
 
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quyền lợi bảo hiểm trên mỗi đơn vị bảo hiểm:

 • Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn:
  5 triệu VND.
 • Quyền Lợi Thương Tật Do Tai Nạn:
  Phần trăm của 5 triệu VND tùy theo mức độ thương tật.
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Do Tai Nạn:
  50.000 VND Số ngày nằm viện (tối đa 60 ngày).
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng:
  50.000 VND Số ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng (tối đa 60 ngày).
 • Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà Sau Khi Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng:
  25.000 VND Số ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng (tối đa 60 ngày).
 • Quyền Lợi Tổn Thương Do Phỏng:
  • Loại A: 1,5 triệu VND.
  • Loại B: 0,75 triệu VND.
 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Thời hạn hợp đồng:
  Tái tục hàng năm.
 • Thời hạn đóng phí:
  Tái tục hàng năm.
 • Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm:
  Tối thiểu: 0.
  Tối đa: 13 tuổi (tái tục đến 22 tuổi).
 • Định kỳ đóng phí:
  Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính:
  Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính.
  Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính:
  Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực).
 • Giới hạn phí bảo hiểm:
  Tối thiểu 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ khác kèm theo).
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm (đơn vị bảo hiểm):
  Tối thiểu: 3 đơn vị bảo hiểm.
  Tối đa: 10 đơn vị bảo hiểm.
 • Chú thích:
  Chỉ con cái của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm của Hợp đồng chính mới được bảo hiểm trong sản phẩm bổ trợ này.

 

CathayLife Việt NamVui lòng đăng nhập để bình luận.